مجموعه سخنرانیها

از ولایت حضرت علی و حضرت زهرا
پرش به:ناوبری، جستجو

کد نام تاریخ متن صوت
10110 لا اله الا الله 1373-02-02 نمایش دانلود
10111 شرط احسن الخالقین شدن؛ اطاعت ولایت و بیزاری از دنیا 1373-09-10 نمایش دانلود
10113 شناخت امام حسین و محرم 1374-03-05 نمایش دانلود
10114 ناراحتی از حرف خلق 1374-09-25 نمایش دانلود
10116 اخلاق در خانواده؛ من نداشتن 1375-04-08 نمایش دانلود
10123 اذن الله شدن و ایرادی نبودن شیعه 1375-09-22 نمایش دانلود
10124 یقین 1375-10-25 نمایش دانلود
10126 اشراف و اذان 1376-06-06 نمایش دانلود
10134 غلامان ولایت 1376-08-22 نمایش دانلود
10153 عصاره ولایت 1377-07-30 نمایش دانلود
10156 عصاره زیارت 1377-09-07 نمایش دانلود
10157 امراللهی و نور مؤمن 1377-09-12 نمایش دانلود
10158 رفاقت و رحمیت؛ عظمت شیعه 1377-09-19 نمایش دانلود
10162 تمرین ولایت و تربیت ولایت 1377-10-24 نمایش دانلود
10165 صفات اصحاب یمین 1 1377-12-06 نمایش دانلود
10166 صفات اصحاب یمین 2 1377-12-13 نمایش دانلود
10180 معرفت امام؛ اصحاب الیمین 1378-04-31 نمایش دانلود
10181 جاذبه و تبلیغ 1378-05-07 نمایش دانلود
10183 ماوراء در امر حضرت زهرا؛ نور ولایت 1378-07-08 نمایش دانلود
10184 یتیم آل محمد 1378-07-22 نمایش دانلود
10189 روح خلقت ولایت است 1378-09-18 نمایش دانلود
10199 ولایت، عدالت، سخاوت 1379-02-22 نمایش دانلود
10202 تمام انبیاء مبلغ ولایت هستند 1379-07-14 نمایش دانلود
10211 مبنای اصول دین 1380-02-06 نمایش دانلود
10213 ولایت در خلقت کفو ندارد 1380-03-03 نمایش دانلود
10214 مقدسی 1380-03-31 نمایش دانلود
10215 آخرالزمان یا شر الازمنه 1380-04-14 نمایش دانلود
10221 جلوه و تجلی 1380-06-15 نمایش دانلود
10222 حج 80 1380-08-17 دانلود
10224 تکلیف و بلوغ 1380-09-08 نمایش دانلود
10226 قلب المؤمن، عرش الرحمن 1380-10-27 نمایش دانلود
10229 هدایت با خداست، نه با خلق 1381-03-16 نمایش دانلود
10230 ضربه به ولایت و پیروی از بدعت‌گذار 1381-03-30 نمایش دانلود
10231 حبل المتین 1381-04-13 نمایش دانلود
10232 شهادت حضرت زهرا 81 1381-05-03 نمایش دانلود
10233 آفات ولایت 1381-05-08 نمایش دانلود
10234 آدم 1381-05-09 نمایش دانلود
10235 ولایت نجات دهنده خلقت است 1381-06-14 دانلود
10236 یاد 1381-06-28 نمایش دانلود
10237 عید مبعث 81 1381-07-11 نمایش دانلود
10238 روح تمام خلقت ولایت است 1381-09-08 نمایش دانلود
10240 علی، حقیقت قبله است 1381-11-10 نمایش دانلود
10241 صادرات مؤمن، اطاعت امر است 1381-8-23 نمایش دانلود
10242 فتنه آخرالزمان 1381-8-30 نمایش دانلود
10243 ارکان 1382-12-28 نمایش دانلود
10245 مشهد 82 - تبلیغ ولایت 1382-01-23 نمایش دانلود
10246 شکرانه ولایت 1382-01-24 نمایش دانلود
10248 صفات الله 1382-01-27 نمایش دانلود
10253 عبادت حجت نیست 1382-08-24 نمایش دانلود
10254 ولایت قدر است 1382-08-29 نمایش دانلود
10257 مزد ولایت و اسم اعظم 1383-06-09 نمایش دانلود
10258 اقیانوس ولایت 1383-01-17 دانلود
10266 ثواب هزار شب، مزد ولایت 1383-08-14 نمایش دانلود
10270 علی، علی 1384-01-27 نمایش دانلود
10271 افشای شیعه 1384-01-28 نمایش دانلود
10274 مشهد 84 - حضرت زهرا 1384-01-30 نمایش دانلود
10287 عاشورای 84 1384-11-20 نمایش دانلود
10295 کشتی نوح 1385-01-19 نمایش دانلود
10315 شناخت امام 1388-01-23 نمایش دانلود
10319 وابستگی 1386-07-10 نمایش دانلود
10320 تاسوعای 86 1386-10-27 نمایش دانلود
10322 اربعین 87 1387 نمایش دانلود
10326 مشهد 87 - شناخت جاذبه 1387 نمایش دانلود
10327 مشهد 87 - مغناطیس ولایت 1387 دانلود
10329 شناخت الست 1387-01-24 نمایش دانلود
10331 ایجاد 1387-03-14 نمایش دانلود
10332 کمال، کل کمال 1387-03-15 نمایش دانلود
10333 ارتباط 87 1387-06-28 نمایش دانلود
10337 نازله 1388-02-21 نمایش دانلود
10338 حضرت یوسف 1389-01-29 نمایش دانلود
10341 انفاق، قانع و راضی بودن 1389-10-18 نمایش دانلود
10343 عنایت پنج تن به شیعه 1390 نمایش دانلود
10346 امیرالمؤمنین را بهتر بشناسیم 1390-02-28 نمایش دانلود
10349 مشهد 91 - عنایت امام رضا (ماوراء) 1391-02-02 نمایش دانلود
10350 مشهد 91 - اعتقاد (حضرت زهرا) 1391-02-03 نمایش دانلود
10352 جامعه 1391-08-13 دانلود
10354 اربعین 92 1392 نمایش دانلود
10357 مشهد 92 - نجمه 1392 نمایش دانلود
10358 مشهد 92 - جامعه 1392-02-02 نمایش دانلود
10360 مشهد 92 - امام رضا 1392-03-31 نمایش دانلود
10362 اطاعت، امر ولایت است 1392-07-30 نمایش دانلود
10365 عاشورای 93 1393 نمایش دانلود
10370 مشهد 94 - شب اول 1394 نمایش دانلود
10371 مشهد 94 - شب دوم، روضه 1394 نمایش دانلود
10376 القاء نمایش دانلود
10377 امام حسین؛ شناخت ولایت 1376-12-18 نمایش دانلود
10378 امام زمان و ذکر الله 1379-10-29 نمایش دانلود
10380 بوی ولایت 1376-05-16 نمایش دانلود
10381 در محضر خدا؛ در امر ولایت نمایش دانلود
10142 تذکر و الست 1376-11-16 نمایش دانلود
10383 ولایت، شرط قبولی سنت و عبادت؛ تولید 1384-01-05 نمایش دانلود
10385 مشهد 93 - حرکت امام رضا 1393 نمایش دانلود
10136 در مسیر ولایت؛ وداع ولایت 1376-10-04 نمایش دانلود
10394 عظمت شیعه نمایش دانلود
10146 مکان 1377-03-27 نمایش دانلود
10396 وعاظ نمایش دانلود
10397 وقایع عاشورا 1389-09-15 نمایش دانلود
10182 ام ابیها 1378-06-04 نمایش دانلود
10409 دادگاه ولایت 1375-06-26 نمایش دانلود
10133 شناخت ولایت؛ این الرجبیون 1376-08-15 نمایش دانلود
10117 درباره حضرت زینب 1375-05-25 نمایش دانلود
10398 احتیاج ماورائی بشر اطاعت امر است 1381-05-17 نمایش دانلود
10431 مشهد 93 (وداع امام حسین) 1393 نمایش دانلود
10457 تولی و برائت، فدا شدن 1375-05-11 نمایش دانلود
10112 ولایت؛ حقیقت توحید 1373-11-14 نمایش دانلود
10121 اصحاب کهف و رقیم؛ دزدی به نام شیطان 1375-08-10 نمایش دانلود
10122 صبر و شکر 1375-08-24 نمایش دانلود
10129 احترام ولایت 1376-06-20 نمایش دانلود
10130 عناد 1376-06-27 نمایش دانلود
10137 شب احیاء و پاداش ولایت 1376-10-24 نمایش دانلود
10148 ولایت امر خدا است 1377-04-04 دانلود
10159 عالم الست، دنیا، برزخ، قیامت 1376-09-26 نمایش دانلود
10161 نماز و احیاء 1377-10-11 نمایش دانلود
10163 شناخت نجوا 1377-11-15 نمایش دانلود
10168 تفکر یا عمود نور 1378-01-01 نمایش دانلود
10198 ولایت، پیاده کننده عدالت در خلقت 1379-02-15 نمایش دانلود
10216 خداوند از ولایت حمایت می‌کند 1380-04-21 نمایش دانلود
10451 کامپیوتر الهی و کامپیوتر جهانی 1380-04-07 نمایش دانلود
10217 کامپیوتر جهانی - جلسه اول 1380-05-07 نمایش دانلود
10218 کامپیوتر جهانی - جلسه دوم 1380-05-07 نمایش دانلود
10219 کامپیوتر جهانی - جلسه سوم 1380-05-08 نمایش دانلود
10220 حاکمیت شیعه 1380-05-09 نمایش دانلود
10267 تذکر جلسه 1383-12-13 نمایش دانلود
10288 احکام حج؛ فقه و اصول 1385-10 نمایش دانلود
10292 حرکت با امر؛ شناخت علما 1385-10 نمایش دانلود
10309 احکام حج؛ دعا 1385-09-25 نمایش دانلود
10311 شهادت امام حسن و امام رضا 85 1385-12-28 نمایش دانلود
10313 مشهد 86 - باب ولایت 1386-01-18 دانلود
10344 مشهد 90 - عنایت امام رضا به زوار 1390 دانلود
10351 مستقل و محدوده 1391-08-01 نمایش دانلود
10356 عید فطر 92 1392-08-18 نمایش دانلود
10391 عبادت، انبیاء، مجلس ولایت 1389-05-28 نمایش دانلود
10392 شناخت امام زمان نمایش دانلود
10403 برخورد 1385-05-22 دانلود
10433 احکام جشن و روضه؛ شرط یاوری امام زمان 1381-07-21 نمایش دانلود
10444 مشهد 86 - شناخت امام 1386-01-21 نمایش دانلود
10445 شرک به ولایت 1388-03-14 نمایش دانلود
10464 ولایت و خباثت 1376-08-08 نمایش دانلود
10144 عیدی ما ولایت؛ اطاعة الله شدن 1376-12-28 نمایش دانلود
10140 قوم لوط و حرام‌زادگی 1376-11-02 نمایش دانلود
10195 عید غدیر 79 - غدیر و فتنه آخرالزمان 1379-01-04 نمایش دانلود
10388 خطاب به جوانان اهل تسنن نمایش دانلود
10414 زمزمه با امام زمان 1381-02-05 نمایش دانلود
10132 سواد و تفکر 1376-07-24 نمایش دانلود
10305 ارتباط خلقت با امام حسین 1385-07-22 نمایش دانلود
10145 فرمان ولایت و فرمان دل 1377-03-14 نمایش دانلود
10272 تشخیص صنایع و تشخیص توحید 1384-01-29 نمایش دانلود
10178 منیت پرچم شیطان است 1378-04-03 نمایش دانلود
10149 حب و بغض؛ اسلام و ایمان 1377-05-08 نمایش دانلود
10200 تبری و تنظیم در خلقت 1379-03-26 نمایش دانلود
10454 تذکر احکام؛ یقین 1373-07-15 نمایش دانلود
10411 ضایعات 1380-08-24 نمایش دانلود

یا علی

حاج حسین خوش لهجه نابغه ولایت؛ حاج حسین خوش لهجه