شناخت امام زمان (عج الله فرجه) این است که امام زمان (عج الله فرجه) حجت است و اگر نباشد، تمام عالم فروریزان می‌شود. ممکن است کسی امام باشد، مثل ابراهیم، که در قرآن به او امام می‌گویند، حجت خدا به غیر از امام است. آن‌ها نور خدا هستند. امام زمان یعنی این!

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: امام زمان را بشناسیم تا به مرگ جاهلیت نمیریم]