اگر امام زمان برای عمه‌اش زینب گریه می‌کند، کل خلقت دارد گریه می‌کند. زینب یعنی این

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: پیرامون حضرت زینب]