ائمه طاهرین سه روز، سه روز، غذا نمی‌خوردند و غذایشان را به فقرا می‌دادند. حالا می‌گوید تو این کار را نکن، هم بخور و هم بخوران.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: افشای احکام]