آمدند یک مساله از پیامبر بپرسند پسر عباس نگاه کرد. گفت: پسر عباس، خدا چشمت را پر آتش می‌کند.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: اربعین 92]