نمایش مبدأ برای آفات ولایت

از ولایت حضرت علی و حضرت زهرا
پرش به:ناوبری، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به آفات ولایت.

حاج حسین خوش لهجه نابغه ولایت؛ حاج حسین خوش لهجه