الگو:شعر

از ولایت حضرت علی و حضرت زهرا
پرش به:ناوبری، جستجو


بسم الله الرحمن الرحیم

این الگو برای نشانه گذاری شعر مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو شروع یک شعر را مشخص می کند. کافی است به گونه زیر شروع شعر مشخص شود:

{{شعر}}

به عنوان نمونه شعر زیر را باید به گونه زیر آماده سازی کرد:

آسوده خاطرم که در دامن توامدامن نبینم که در دامنش روم
دامن به غیر دامن تو بی محتوا بوددامان توست اتصال به ماوراء بود.

{{شعر}} {{ب|آسوده خاطرم که در دامن توام|دامن نبینم که در دامنش روم}} {{ب|دامن به غیر دامن تو بی محتوا بود|دامان توست اتصال به ماوراء بود.}} {{پایان شعر}}


حاج حسین خوش لهجه نابغه ولایت؛ حاج حسین خوش لهجه