منتخب:چرا زینب به امام حسین گفت قربان دل پر غصه‌ات بروم

از ولایت حضرت علی و حضرت زهرا
پرش به:ناوبری، جستجو

چرا زینب به امام حسین (علیه السلام) گفت قربان دل پر غصه‌ات بروم

یک چیزهایی است ما خیلی درک نداریم. درک؛ یعنی عقل که ما بفهمیم که حسین ما را چه کسی کشته، برای چه کشته شده است. این‌ها را درک کنیم که دنبال خلق نرویم. دنبال کسی نرویم. تمام اینکه ما به دنبال خلق و مردم می‌رویم برای این است که درک نداریم. چرا امام حسین (علیه السلام) ما را شهید کردند؟ چرا این‌ها می‌گویند «بغض ابیه»؟ امام حسین (علیه السلام) گفت: آخر، من تقصیرم چیست؟ خدا لعنت کند یزید را، معلوم بوده که یک حسابهایی در مملکت ایشان بوده است. این‌ها که تقصیر داشتند به این‌ها ظلم می‌کردند. امام حسین (علیه السلام) به آن‌ها تاخت؟ گفتند: «بغض ابیه». از کجا بغض ابیه دارند؟

این‌ها را باید توجه کنید. دین ما که از دست ما می‌رود [برای این است که] این چیزها را نمی‌فهمیم. امروز می‌روید آنجا سینه می‌زنید، می‌روید آنجا زنجیر می‌زنید. بزنید، نمی‌گویم نزنید. الان یک واعظی در آبادان است، به من زنگ زد، گفت: فلانی می‌گوید سینه نزنید. گفتم: بابا جان! اینطوری به مردم بگو که گفته سینه نزنید؛ یعنی، گفته است که زنها نبینند. این شعار را بدهید که او هم از حرفش برگردد. ما چه کنیم؟ یک روز می‌گویند زنجیر نزن، یک روز هم سینه نزن، دارند برمی‌چینند. شما که نمی‌فهمید، باز هم می‌روید دنبالشان. گفتم: من لغمه گرفتم. دارند این حرفها را برمی‌چینند.

چه کسی می‌کند؟ شما می‌کنید. نه اینکه شما را بگویم. من دارم در جو این عالم حرف می‌زنم. اینکه من از دیشب تا حالا خیلی ناراحت هستم و بدنم می‌چندد، این است: زینب گفت: برادر! قربان دل پر غصه‌ات بروم. آن دستی که حسین در دل زینب گذاشت، از دل امام حسین (علیه السلام) مطلع شده است، دارد خبر می‌دهد، گریه می‌کند. گفت: حسین جان! برادر! قربان دل پر غصه‌ات بروم. برای چه گفت؟ به تمام آیات قرآن! هیچ‌کس این حرف را در دنیا نزده است که من می‌خواهم به شما بزنم که چرا زینب این را به برادرش گفت؟ برادری که می‌گوید اسکت! به زعفر می‌گوید تمام نفسهای این‌ها در قبضه قدرت من است، از این قدرت بالاتر که نیست. همچنین قدرتی دارد. حالا چرا زینب می‌گوید قربان دل پر غصه‌ات بروم؟ می‌دانی غصه چه کسی را می‌خورد؟ غصه می‌خورد علی اکبر دارد برای حسین کشته می‌شود. این را نخواه، نخواه! قاسم دارد برای حسین کشته می‌شود. چرا؟ چون حسین، امر خلیفه وقت را اطاعت نکرده است!! به تمام آیات قرآن! خدا من را نگه می‌دارد وگرنه از این‌ها که می‌دانم غصه من را می‌کشد، آخرش هم می‌کشد. چرا عباس را می‌کشید؟ چون حسین را می‌خواهد که خلیفه وقت را اطاعت نکرده است!! در دنیا چه خبر است؟ این دلش برای آن‌ها می‌سوزد. دلش برای اکبر می‌سوزد، دلش برای اصغر می‌سوزد.

مرجع: سخنرانی عاشورای 93

تاریخ درج: [ 1397/06/21 ]

یا علی

حاج حسین خوش لهجه نابغه ولایت؛ حاج حسین خوش لهجه