وقتی پیامبر می‌خواست از دنیا برود، به مردم خطاب کرد: من هیچ اجری از شما نمی‌خواهم، فقط ذوی القربای مرا احترام کنید!

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: گنجینه]