من می‌خواهم به شما بگویم، این زینب عصاره ولایت است.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: پیرامون حضرت زینب]