[مأمون] تصمیم گرفت زهر به حضرت بدهد. زهر را به انگور زد و به حضرت تعارف کرد. حضرت [امام رضا] به او گفت: این کار را نکن یعنی گفت: من می‌دانم که زهر به آن هست؛ …

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: شهادت امام حسن و امام رضا 85]