عزیزان من، ای آقایی که فقه می‌خوانی، ای آقایی که اصول می‌خوانی، باید به امر امام صادقت باشی، باید به امر امام باقرت باشی، باید به امر امام زمان خودت باشی

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: امام زمان و ذکر الله]