شام غریبان است؛ زینب پریشان است، سکینه گریان است، آسمان گریان است، عرش خدا گریان است، امام زمان گریان است، زهرا پریشان است، رسول الله گریان است، خلقت گریان است.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: عاشورای 84]