رو به کربلا آمدند. سکینه خیلی هوشیار بود. گفت: عمه جان، بوی خوشی می‌وزد اندر مشام، این جا مگر کربلاست؟

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: وقایع عاشورا]