آن رَجَزی که آقا ابوالفضل (علیه السلام) می‌خواند، همان رجز امیرالمومنین علی (علیه السلام) است. آقا ابوالفضل (علیه السلام) می‌گوید:
افتاده است ای لشگر! دست یمینم تا زنده‌ام ای لشگر! حامی دینم
دینم حسین است.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: حر]