دو چیز است که خدا خیلی رویش تکیه کرده است: یکی ولایت است، یکی انفاق. می‌گوید: اگر تو انفاق داشته باشی، من یک صفاتی دارم به نام صفات الله که به تو می‌دهم.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: انفاق، قانع و راضی بودن]