دلم می‌خواهد شما دست از جلسه ولایت برندارید. جلسه ولایت، خوشحال‌کن زهرا است، خوشحال‌کن امام حسین است، به تمام آیات قرآن، خوشحال‌کن امام زمان است. جایی نروید که آن‌ها را بدحال کند. این جلسه را ادامه بدهید، در آن حضور داشته باشید.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: مشهد 94 – شب دوم، روضه]