دلم می‌خواهد این جلسه را دستتان باشد تا انشاءالله، به امید خدا، به حضرت مهدی بدهید.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: تذکر جلسه]