خودت را در مقابل خدا و ائمه محتاج بدان. خودت را نابود کن؛ آن وقت ولایت شما را بود می‌کند و امام زمان به شما نوید و دلداری می‌دهد.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: نجوا]