حالا قافله رسید. یکی می‌گفت اینجاست که اکبر بود! آن یکی می‌گفت اینجاست که قاسم بود! . . . هر کسی روی یک قبری گریه می‌کرد.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: وقایع عاشورا]