تمام این خلقت به نور ولایت زندگی می‌کند؛ یعنی حیات خلقت به واسطه ائمه است و اگر نباشند خلقت فروریزان می‌شود.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: افشای احکام]