بی‌حیایی این است که امر ائمه را اطاعت نکنید و پشت به این‌ها کنید. از هر بی‌حیایی بی‌حیاتری!

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: افشای احکام]