اگر شما یک سرمایه ولایت از زینب گرفتی، یا از حضرت رقیه گرفتی، یک عمر در این دنیا و در آن دنیا سرمایه به هم زدی.

[پایگاه ولایت حضرت علی و حضرت زهرا: پیرامون حضرت زینب]